Mitt Skolval

Mitt Skolval är ett företag som leds av några av Sveriges ledande skolvalsforskare. I samband med vår forskning såg vi flera problem som skolaktörer hade i samband med sitt skolval, vilket är bakgrunden till att vi grundade Mitt Skolval. Detta är inte konstigt – att lösa matchningsproblemet mellan elever och skolor är svårt. Forskningsfältet är komplext och rättsläget är svårorienterat.

Vi har nu hjälpt både stora och små kommuner, samt fristående skolor, med att hantera, administrera och utveckla skolvalet sedan 2017. Vi arbetar idag med ett trettiotal kommuner. Vår målsättning är att skolvalet ska vara enkelt, effektivt, transparent och rättssäkert.